Enteleki

Enteleki
Enteleki (græsk) betyder virksomhed, virken i udfoldelse i modsætning til den blotte mulighed eller evne til at virke, og bruges af Aristoteles som betegnelse for den fuldkomne virkelighed, den fulde aktualitet, som formen bevirker, i modsætning til stoffet som blot potentialitet; det er udtryk for det virkelig værende i alt og målet, hvorefter der stræbes. Begrebet fastholdes af skolastikerne og anvendes endelig også af Leibniz, der betegner sine monader som entelekier, fordi de er principperne for det virkelig værende.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”